Fremtidens stærke skoler i Rudersdal

Karen ved SkovlyskolenDannelse og faglighed ind i Folkeskolen

Almen dannelse er en af hovedhjørnestenene i den Danske Folkeskole, mener vi i Det Konservative Folkeparti. Vi vil have, at vores børn ender med at være myndige, kritiske, demokratiske og beslutningsdygtige borgere. Men fagligheden er altså det andet ben. Vi vil derfor også have at vores børn kender til den verden, som de skal færdes i – naturen, historien, litteraturen, kunsten og musikken

Eva og Christian på Naturskolen i Birkerød © Schousboe

Historien i vore hjerter – og i undervisningen

I efteråret 2016 fulgte mere end 1 million danskere serien på DR om Danskernes Historie. Det viste med al ønskelig tydelighed at vores historie omfattes med stor interesse af en meget væsentlig del af os. Hvorfor – må vi imidlertid spørge – er historien et smertensbarn i vores folkeskole? Og hvad kan Kulturhistorier.dk bidrage med?….

Kedsomhed i skolen Source: 123rf.com

Kedsomhed

Store landsdækkende trivselsundersøgelser af folkeskolen viser at vores børn generelt trives og har det godt med deres kammerater og lærere. Samtidig viser de dog også at kun et fåtal af vores børn oplever at få tilstrækkelig støtte og inspiration. Hvad gør vi ved det?….

Lejre forsøgscenter 2012 © Karen Schousboe

Med børn på ekskursion

Forundring og forbavselse er forudsætningen for at møde verden åbent og frit. Verdens bedste pædagogik er da også tage på strejf ud i virkeligheden og dermed eventyret…. 

Køer ved Tissø 2012 © Karen Schousboe

Mere ellevild natur i Danmark – en national opgave

Der er ikke megen “Ellevild Natur” tilbage i Danmark. Målt med europæiske øjne ligger vi bunden når det gælder jord sat til side til skov, engdrag, kliheder og andet. Årsagen er naturligvis at det meste af vores land er opdyrket landbrugsland. Men årsagen er også at vi mangler den nationale vilje til at give plads til mere ellevild natur

Lejre forsøgscenter 2012 © Karen Schousboe

Med børn på ekskursion

5. november 2021

Forundring og forbavselse er forudsætningen for at møde verden åbent og frit. Verdens bedste pædagogik er da også tage på strejf ud i virkeligheden  og dermed eventyret. Jeg kaldte børnene ind og tog hundeslæden med ind i skolestuen. Ja, om fem minutter er vi tusind mil borte. Rejst væk med hundeslæde…… Read more

Karen ved Skovlyskolen

Dannelse og Faglighed ind i Folkeskolen

5. november 2021

Almen dannelse er en af hovedhjørnestenene i den Danske Folkeskole, mener vi i Det Konservative Folkeparti. Vi vil have, at vores børn ender med at være myndige, kritiske, demokratiske og beslutningsdygtige borgere. Men fagligheden er altså det andet ben. Vi vil derfor også have at vores børn kender til den… Read more

Hanstholm Vildtreservat

Hanstholm Vildtreservat og Nationalpark Thy – En nationalkonservativ forpligtelse

14. oktober 2021

Hanstholm Vildtreservat er helt uvurderlig. Fredet allerede i 1937 rummer det noget af Danmarks mest vildsomme natur. Det er en national forpligtelse at passe på dette sted. Read more

Foedselsdagsbillede Karen Schousboe

Karen Schousboe – din konservative kandidat til KV21 i Rudersdal

13. oktober 2021

Hvorfor stiller jeg, Karen Schousboe, op som konservativ kandidat til KV21 i Rudersdal? Read more

Karen i Kirkeskoven 2021 ©schousboe

Degneengen i Søllerød – en sommerfugl, to ejere og tre dilemmaer

8. oktober 2021

Hvad har en sommerfugle med politik at gøre? Og er der virkelig intet, der ikke er så småt, at det nødvendigvis må få lov til at flyve flaksende under radaren hos en vordende lokalpolitiker? Svaret er vel nej. Og her kommer forklaringen. Read more

Rådyr på en blomstereng © 123rf/ondrejprosicky

Dyrevenlige hegn i naturen

8. oktober 2021

Hegnene rundt om de femten Naturnationalparker bliver naturligvis dyrevenlige og halvåbne for at det småvildt, som skal kunne færdes frit.  Read more

Russ på bete vid Krusenberg i Uppland. Foto: Anna Jansson/Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Hjælper vildheste og græskvæg på biodiversitetskrisen?

29. september 2021

I den verserende debat om biodiversitetskrisen møder man ofte synspunktet, at der ikke eksisterer videnskabelige belæg for at udsættelsen af store dyr i naturen – græssere, nippere og roder –  virker. Men der findes faktisk systematiske naturvidenskabelige undersøgelser Read more

Karen Schousboe i Rude Skov 2021

Akademisk frihed – og en ny Oplysningstid

10. juni 2021

Hvorfor er det vigtigt at opretholde akademisk frihed? Read more

Terrassen på Paradisstien - © Karen Schousboe

Den Danske Kulturarv i Rudersdal

Kryds ved Kulturaven, stod der på mine plakater til kommunalvalget i 2017. Men hvori består den egentlig? Svaret er vores familier, vores hjem og vores frivillige foreninger

Tanker omkring et valg…

Farmor på Fyrregården i 1959

Min farmor…

21. juni 2018

Min farmor var en gæv konservativ kvinde. Som mangeårigt medlem af først sogneråd og senere byrådet i Frederiksværk var hun med til at sætte den lokale dagsorden. Jeg funderer tit på hvad hun ville have ment om i dag… Read more

Barn der graver efter regnorme © In the Messy

Fra børnehaver til børnehuse i Rudersdal

16. november 2017

Fortællingen om hvorledes ”spændende arkitektur” blev vigtigere end ”natur og udeliv” i Rudersdals børneinstitutioner. Read more

Børn på naturskolen i Rudersdal © Schousboe

Kollektiv eftersidning i Rudersdal Folkeskoler?

14. november 2017

Ved sidste skolereform blev skoletiden som bekendt udvidet ganske kraftigt. Erfaringerne herfra har generelt været meget dårlige. Spørgsmålet er, hvad vi som kommunalpolitikere kan gøre for at skabe bedre rammer om skolerne Read more

Hassels Projects for the Future of Hospitals

Kommune Hospices og lokale sundhedsklinikker er (også) fremtiden

12. november 2017

På Rigshospitalet har der i flere år kørt såkaldte semiambulante forløb på Hæmatologisk Afdeling. Succes for alle parter, har det vist sig! Den slags vil sætte sig spor i fremtidens kommunale sundhedspolitik Read more

Arkivet i Rudersdal

Lokalhistorien I Rudersdal trives og har det vel. Men vi skal passe på den!

11. november 2017

I disse dage genåbner vores lokalhistoriske arkiv i Nærum med sin nyopstillede bogsamling og fine læsesal. der er grund til at ønske tillykke. Read more

Konservative Kvinder på valg i Rudersdal KV17

Gør kvinder i kommunalpolitik en forskel?

4. november 2017

Undersøgelser viser at det faktisk gør en stor forskel om der er mange kvinder i en kommunalbestyrelse. De løsninger, der findes bliver alt andet lige mere praktiske og jordnære. Desuden er kvinder den bedste garant for at man lokalt betragtet har blik for gode daginstitutioner og skoler. Read more

Kedsomhed i skolen Source: 123rf.com

Den kiedsom vinter gik sin gang…

3. november 2017

De store landsdækkende trivselsundersøgelser af folkeskolen viser at vores børn generelt trives og har det godt med deres kammerater og lærere. Samtidig viser de dog også at kun et fåtal af vores børn oplever at få tilstrækkelig støtte og inspiration. Hvad gør vi ved det? Read more

Karen Schousboe i Rude skov KV17

Min lokale “Camino”

2. november 2017

I Rudersdal findes næste 14.000 husstande spredt ud over 74 km2. I disse 14000 hjem bor over 56000 borgere, hvoraf 38600 plus c. 2000 EU borgere har stemmeret. I de næste tre uger har jeg tænkt mig at besøge dem alle! Nej, spørg til side – jeg har tænkt mig at hjemsøge så mange af deres postkasser som muligt med mit og mine med-kandidaters valgmateriale… Read more