Arkivet i Rudersdal

Lokalhistorien I Rudersdal trives og har det vel. Men vi skal passe på den!

11 dage til Kommunevalget 2017 i Rudersdal – Valgdagbog af Karen Schousboe

I disse dage genåbner vores lokalhistoriske arkiv i Nærum med sin nyopstillede bogsamling og fine læsesal. Der er grund til at ønske tillykke.

Udover hele Europa findes der myriader af lokalhistoriske foreninger, arkiver og museer, der opbyggedes i slipstrømmen på den nationale romantik i første halvdel af det 19. århundrede. I første omgang gav det anledning til en række lokalhistoriske monografier af vekslende art. Senere – fra begyndelsen af 1900 – tallet resulterede det i dannelsen af utallige lokalhistoriske foreninger med tilhørende museer, arkiver og årbogsudgivelser. En af de først af disse foreninger var Det Antikvariske Selskab i Ribe, der blev stiftet i 1887, Formålet var at bakke op om ”Den Antikvariske Samling”, der var blevet oprettet i 1855 og dermed blev til Danmarks første provinsmuseum. Hermed var startskuddet gået til dannelsen af de myriader af små og store foreninger der samler historisk interesserede fra hele landet og giver dem husrum for at dyrke deres lidenskab for de små og store historier, som vores verden er fyldt af.

En sådan udvikling fandt også sted i de daværende Søllerød og Birkerød sognekommuner, som senere ved kommunesammenlægningen kom til at hedde Rudersdal. Søllerød var først med grundlæggelsen af den Historisk Topografiske Forening for Søllerødegnen i 1942. Godt tyve år senere fulgte Birkerød op med oprettelsen af Birkerød Egnshistoriske Studieklub, der senere dannede kernen i BLAM og BLAF, henholdsvis Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum, respektive Forening. I dag har de to foreninger tilsammen ca. 1500 medlemmer eller 3% af befolkningen. Hvor mange heraf der er gengangere vides dog ikke!

For begge foreningers vedkommende gjaldt det at de fik til huse i gamle landligger-gårde – Mothsgården i Søllerød fra slutningen af 1600-årene og Cathrinelyst fra ca. 1750. Selvom disse bygninger løbende har gennemgået ombygninger minder de dog stadig i dag om det levende landliggerliv, der karakteriserede livet i Nordsjælland fra det 18. århundrede og fremefter. Hvor Blam stadig holder til på Cathrineslyst, har de formelle bånd mellem foreningen i Søllerød og det statsanerkendte museums- og arkivvirksomhed i kommunen ændret karakter i de senere år. I mellem stolene var dog indtil nu faldet den meget fine bogsamling, som museet/foreningen havde opbygget gennem mange år (den stod tidligere på Mothsgården). I dag er den igen kommet til ære og værdighed på det nyindrettede arkiv i sidelængen til biblioteket i Nærum, hvor Søllerøds museum oprindeligt holdt til førend det flyttede til Mothsgården.

Begge institutioner og foreninger er kendt for deres store frivillige islæt. Dette gælder uanset at BLAM er helt frivilligt drevet, mens dets søsterorganisation, Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, organisatorisk drives som en del af den statsanerkendte museumsvirksomhed i kommunen. Begge arkiver og museer trækker nemlig massivt på frivillige kræfter når årets lokalhistoriske aktiviteter – udstillinger, udflugter og foredrag – skal løftes. Dette er i modsætning til forholdene i Farum hvor alt drives af medarbejdere, der får løn af kommunekassen. Nogle borgere i Rudersdal misforstår dette forhold og tror at vi her i kommunen er fedtede med at støtte op om vores kulturinstitutioner. Dette er imidlertid ikke ubetinget tilfældet. Her har vi nemlig tradition for et forbilledligt samarbejde mellem de faglige medarbejdere på den ene side og de frivillige på den anden. Om museerne og arkiverne så i øvrigt er tilstrækkeligt omfattede af kommunens velvilje er dog en anden sag. Hvis man mener at lokalhistorien ikke kun skal tjene almindelig dannelse og fornøjelse, men også skal være en aktiv ingrediens i vores skoleliv synes midlerne at være for få.

Netop nu – i skrivende stund – er medarbejderne dog i færd med at gøre endnu mere af de store samlinger tilgængelige. I Nærum lægges der i disse uger sidste hånd på værket så Rudersdal arkivet kan genåbne i de nye fine lokaler i sidelængen til biblioteket. Arkivet åbner den 14. November og vi er mange, der ikke kan vente. En af hovedopgaverne har været at gøre den meget fine bogsamling fra museet tilgængelig på ny. Den anden er at sikre bedre adgang til at kunne forske i de mange fine kommunale arkiver, som arkivet har pligt til at opbevare og stille til rådighed. Endelig er arkivet nu også blevet tilgængeligt for dårligt gående. Herefter står turen måske til BLAM i Cathrinelyst, der på tilsvarende vis fortjener at blive omfattet med kærlig opmærksomhed. Det skal vi måske se på i den nye Kommunalbestyrelse?

Èt er imidlertid sikkert: uanset de nye, fine lokaler og tilliden til vores fagligt dygtige medarbejdere, vil det ikke betyde at der i fremtiden ikke længere er plads for de frivillige ”ildsjæle”.

Det vil vi som konservative stå som garanter for!

Karen Schousboe

Søllerøds gamle arkivskab

På arkivet i Rudersdal gemmer sig et klenodie: det gamle arkivskab fra den gang Søllerød var sogn med et sogneråd. Skabet stod oprindeligt på Søllerød kor, hvor sognerådet mødtes. Her gemtes protokoller og andet godt indtil kommunen fik sit første egentlige rådhus i 1903.