Barn der graver efter regnorme © In the Messy
Barn der graver efter regnorme © In the Messy

Fra børnehaver til børnehuse i Rudersdal

6 dage til Kommunevalget 2017 i Rudersdal – Valgdagbog af Karen Schousboe

Fortællingen om hvorledes ”spændende arkitektur” blev vigtigere end ”natur og udeliv” i Rudersdals børneinstitutioner.

I de sidste uger har jeg vandret kommunen tyndt for at uddele valgpjecer og lytte til folk. På disse ture har jeg ikke kunnet undgå at konstatere at der i de senere år er iværksat en række kommunale nybyggerier. Nogle er stadig på tegnebrættet, mens andre allerede er gennemført. Her står de og beviser endnu engang at et ”træ skal kendes på dets frugter”. Det gælder også kommunalbestyrelser.

Det kunne jeg ikke lade være med at tænke over da jeg forleden gik tur nede ved Bøgebakken, hvor der i dag ligger ”et nybygget børnehus med spændende arkitektur og alsidige rum”. Her i Trørød Børnehus er der plads til 150 børn fra 0-5 år, ”fordelt på 4 teams”. Dette nye hus er resultatet af en aktiv indsats fra den siddende kommunalbestyrelse og vi bør derfor kigge godt efter hvilken ånd, projektet er gennemsyret af.

På samme sted lå tidligere en ældre institution , ”Kohavehuset”. I 2013 vedtog den siddende kommunalbestyrelse imidlertid at bygge den helt nye institution på grunden. Udover at arkitektfirmaet siden gik konkurs og byggeriet derfor blev væsentligt dyrere, samt at det derfor tog meget længere tid at færdiggøre, er det tankevækkende hvad der egentlig blev opnået ved dette byggeri til over 32 millioner kroner.

Eksempelvis er det bemærkelsesværdigt at endskønt huset blev indviet i november 2016, var det først var i de sidste måneder af 2017 at det vigtigste i børneinstitutionen, legepladsen var på vej. En gennemgang af byggesagen viser således at udearealerne stadig var til debat i juni 2017 endskønt de var sendt i licitation allerede i 2015. Konkret vidner dette på hvor lidt fokus der rent faktisk var på det, der så smukt kaldes ”udearealerne”.

Fra ”have” til hus”

Trørød Børnehus © Site Arkitekter/Projektbillede
Trørød Børnehus © Site Arkitekter/Projektbillede

I dag er det ikke længere muligt på nettet at finde et billede af hvordan den gamle ”Kohave” så ud. Ligesom det er svært at finde ud hvilke to andre institutioner, der blev opslugt af den nye mega-institution. Men vi kan dog med fordel sammenligne de tekster, som det gamle ”Kohavehus” brugte i omtalen af sig selv for derefter at foretage en sammenligning med præsentationen af det nye børnehus.

I Folderen fra 2008 hed det således i første sætning at man i det daværende Kohavehus lagde ”vægt på, at bruge den store legeplads og naturen omkring så meget som muligt”. Denne sætning kan vi derefter holde op mod formuleringen i den ”appetizer”, som kommunen anvendte for at skaffe en leder til veje til det nybyggede Trørød Børnehus. Heri hed det (i 2016) at ”Trørød Børnehus har alle muligheder for at blive til noget særligt. Børnehuset er en arkitektonisk og æstetisk nydelse, centralt placeret i grønne omgivelser i Trørød… de funktionelle rammer understøtter et læringsmiljø med fælles faciliteter omkring mindre grupper med fokus på nærhed og tryghed”. Andre steder i en præsentation af det nye børnehus kan vi lære at det er topmoderne, inklusiv såkaldt ”KNX-styring af børn” (hvilket betyder at børnene kan føres rundt i huset ved hjælp af lysregulering!)

Et nærmere studie af disse aktstykker viser således tydeligt, hvorledes tankegangen bag dette nybyggeri helt overordnet kan sammenfattes under et ordskifte fra ”have til hus”. I dag har vi da heller ikke længere ”børnehaver” i kommunen, men derimod ”børnehuse”. Selvom de ord, vi anvender måske synes som en fuldstændig ligeyldig detalje, så viser gennemgangen her, at de faktisk ikke er ubetydelige. Bag valget af ord som “arkitektonisk og æstetisk nydelse” afsløres en tankegang, hvor selve bygningen af huset bliver vigtigere end indretningen af udearealerne. Hvor “indendørs læring” bliver væsentligere end udendørs gravning efter regnorme.

I lyset heraf forstår vi nu bedre hvad der blev af al den varme kakao, de hjemmebagte boller og de bløde hænder, som vores børn plejede at berette om, når vi hentede dem? Og som nu er erstattet af “læringsprodukter” og “lærings-kufferter” til hjemmebrug, der indeholder en “instruktion til forældrene, der fortæller dem, hvad de skal foretage sig sammen med deres barn derhjemme”. Måske er disse kufferter endnu ikke ankommet til Rudersdal. Men de er sikkert på vej!

Tænk bare hvor mange varme hænder, man kunne have købt for de 32 millioner, byggeriet i Trørød endte med at koste!! Eller halvdelen, givet at de gamle børne-have-huse sikkert fortjente en kærlig renovering.

Så derfor: Kommunalvalget 2017 handler også om bevarelsen af de små, mangeartede og gerne ”gammeldagse” børneinstitutioner fyldt med sand, vand, børnelatter og varm chokolade om munden, versus de forkromede drømme om “spændende arkitektur”, “læringsrum” og ”KNX-styring af børn”.

Karen Schousboe

Læs mere:

Kohavehuset 2008

Appetizer til rekruttering af daglig leder, Trørød Børnehus, Rudersdal Kommune (28.04.2016)

Tegnestue tilgodeser både småfolk og personale i balanceret børneinstitution. Politiken 18.10.2016

Trørød Børnehus. Site Arkitekter.