Konservative Kvinder på valg i Rudersdal KV17

Gør kvinder i kommunalpolitik en forskel?

18 dage til Kommunevalget 2017 i Rudersdal – Valgdagbog af Karen Schousboe

Undersøgelser viser at det faktisk gør en stor forskel om der er mange kvinder i en kommunalbestyrelse. De løsninger, der findes bliver alt andet lige mere praktiske og jordnære. Desuden er kvinder den bedste garant for at man lokalt betragtet har blik for gode daginstitutioner og skoler.

Det er karakteristisk at der alt andet lige findes færre kvinder i kommunalbestyrelser end i Folketinget. Siden 1994 er denne forskel endda blevet stadig større. Faktisk er det kun tre ud af ti byrådspolitikere, der er kvinder, mens det kun er hver niende borgmester, der er kvinde. I Folketinget er det dog immervæk næste 40%. Selvom udviklingen dér reelt stagnerede i slutningen af 90erne fik vi da også som bekendt en kvindelig statsminister ved forrige valg. Landspolitisk har det således flyttet sig. Kommunalpolitisk er det derimod en anden sag. Således er det kun tolv af borgmesterposterne, der ved sidste valg blev besat af kvinder. Det er dog med en vis stolthed jeg kan skrive at af disse bestrides fire af konservative (heraf dog med en overløber fra venstre).

Lad det være sagt med det samme: Jeg har altid stemt på kvinder og agter naturligvis også at gøre det denne gang. Jeg vil jo stemme på mig selv!

Spørgsmålet er imidlertid om det overhovedet gør en forskel? Svaret er her, at det faktisk er tilfældet. Det viser talrige undersøgelser. En kæmpe undersøgelse foretaget i 27 OECD lande over den statistiske sammenhæng mellem antallet af kvinder og investeringerne i børneinstitutioner, dagpleje og skoler er således massiv. Til gengæld syntes det ikke at have nævneværdig indflydelse på investeringerne i sundhedsvæsenet.

Ydermere viser denne undersøgelse at kvindelige politikere alt andet lige er mere optagede af at udvikle praktiske løsninger end at overlade det til den enkelte familie at løse problemerne. Oversat til dansk er mænd optagede af at reducere børnechecks og tilbageføre pengene til vælgernes lommer. Kvindelige vælgere, derimod, er langt mere tændte på at deres politikere leverer praktiske og konkrete løsninger på deres ”pasningsproblemer”. Som forskerne udtrykte det: ”I kvindernes øjne anses tilvejebringelsen af ordentlige børneinstitutioner som langt vigtigere end penge for at de kan løfte den dobbelte ”byrde” af såvel karriere som familie.

Samtidig viser denne undersøgelse at selv en lille repræsentation af kvinder rent faktisk gør en forskel. Det gælder i særlig grad børneinstitutionsområdet, mens forholdene er lidt mere spegede når det gælder skolerne. Her skal der helst være ti procents kvindelig repræsentation i kommunalbestyrelserne for at det har indvirkning på størrelsen af investeringerne. Med færre end ti procent tyder derimod alt på at kvinderne enten risikerer at blive reducerede til ”bambier”; eller de vælger at skifte ”køn” for at skaffe sig indflydelse. Det kender vi jo godt også her til lands. Hvad man end kan mene politisk om ”gucci-Helle” var udtrykket grimt og meget præcist beregnet på at begrænse hendes politiske råderum. I modsætning hertil kunne vi i mange år more os over Fogh’s vildmandsstatus.

Hvad mener mændene så? Ja, igen må vi udenlands. Her undersøgte forskere i 2016 holdningen blandt de 13.000 svenske kommunalpolitikere og fandt at mens mændene generelt var villige til at støtte op om kvindelige interesser på det overordnede plan, så viste det sig at når det kom til det praktiske og politiske plan var de langt mindre åbne. Faktisk viste det sig at der var en statistisk signifikant forskel mellem deres engagement i udviklingen af det velfærdssamfund, som kvinder sætter så højt, og antallet af kvindelige kolleger i deres kommunalbestyrelse. Des flere kvinder, des mindre engagement blandt mændene for at støtte op om kvindernes politiske indsatsområder. De svenske kommunalpolitikere var således fulde af mundsvær. Gad vide om det også er tilfældet herhjemme? Eller det bare skyldes at de er svenskere?

Et er sikkert: jeg stemmer på en kvinde ved KV17. Det håber jeg også du gør – uanset hvor du så i øvrigt sætter din stemme!

Hall of Fame

Kilder (et udvalg):

Gendered Representation and Critical Mass: Women’s Legislative Representation and Social Spending in 22 OECD Countries
Af: Soon Seok Park
I: Sociological Perspectives 01.06.2017

Women’s Presence in Politics and Male Politicians Commitment to Gender Equality in Politics: Evidence from 290 Swedish Local Councils
Af: Andrej Kokkonen & Lena Wängnerud
I: Journal of Woman, Politics & Policy. Vol. 38, 2017 nr. 2, s. 199 – 220.

How Women’s Political Representation affects Spending on Family Benefits
Af: Laurenz Ennser-Jedenastik
I: Jornal of Social Policy Vol 46, 2017, pp. 563 – 581.