Vyacheslav Tikhonov at Austerlitz in the film by Bondarchuk. War and Peace 1966
Vyacheslav Tikhonov at Austerlitz in the film by Bondarchuk. War and Peace 1966

Bondarchuk_War-and-Peace austerlitz

Vyacheslav Tikhonov at Austerlitz in the film by Bondarchuk. War and Peace 1966