Gammeldansk kvæg på Frilandsmuseet i København 2019 © Schousboe
Gammeldansk kvæg på Frilandsmuseet i København 2019 © Schousboe

WEB Koer paa frilandsmuseet efteraar 2020

Gammeldansk kvæg på Frilandsmuseet i København 2019 © Schousboe