Jægere ved Hanstholm. Jagt var en vigtig indtægtskilde for småkårsfolk. Photo: Museum Thy

Jaegere ved Hansthom c museum Thy

Jægere ved Hanstholm. Jagt var en vigtig indtægtskilde for småkårsfolk. Photo: Museum Thy