Hjem » Udgivelser

Kategori: Udgivelser

Liste over publikationer – Bøger og Videnskabelige Artikler

Chained Books from Wimbourne Church Library

Publikationer

Publikationsliste (ej journalistik, boganmeldelser, debatindlæg, kronikker mv.)

Bøger

 1. I nærheden. Om det værdifulde. Gyldendal november 2003
 2. Menigheder og mennesker. Danskerne og deres kirke i det 21. århundrede. Aros 2003. Medforfatter Steen Marquard Rasmussen
 3. Det enkle liv. Om praktisk livsfilosofi gennem tiden. Gyldendal 1998. 157 pp.
 4. Horisonter. Tanker om Danmark i fremtiden. 111 s. Undervisningsministeriet: København 1990
 5. Slangen i Paradiset. Unges holdninger til fremtiden. 187 s. Undervisningsministeriet: København 1990
 6. En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen. Havrebjerg (1776 -1839). Udgivet ved Karen Schousboe. Landbohistorisk Selskab 1983.
 7. Bondedagbøger. Kilder til dagliglivets historie. Introduktion og registrant ved Karen Schousboe. Etnologisk Forum i samarbejde med Landbohistorisk Selskab. Brede 1980

Artikler

 1. Himmelhåb – om bøn og billeder. I: Hverdagsfromhed. Vartov 2007
 2. Gør vi nok for de unge? Ribe Stiftsårbog 2005
 3. Forord til “Salmernes bog”. Bibelselskabet 2004
 4. Skal det kunne ses på os? I: Helsingør Stifts Årbog 2002.
 5. Hverdagslivets liturgier. I: Dansk Kirkeliv 2002, s. 18 – 22
 6. Fælles, men om hvad? I: Medvinde & Modvinde. En antologi om betingelserne for værdibaseret børne- og ungdomsarbejde. FDF 2002
 7. En ny kirke. I: Præst og Menighed. Under udgivelse af Kirkeligt Samfund 2002
 8. Må vi slå os selv ihjel? Og kan vi overhovedet undgå det? I: Selvmord. Vejle Kommune 2002
 9. Det nære liv. I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 2001 p. 53 – 65
 10. Kirke og liv i fremtiden. Hvem går i kirke og hvorfor ikke? I: Præsteforeningens Blad 2001: nr. 8 p. 146 – 152
 11. Godgørenhed, gavmildhed, forretning eller offervilje? Artikel til essaysamling om  transplantation. Det Etiske Råd 1998.
 12. Præsteliv i 1990’erne. p. 10 – 31. I: Else Marie Wiberg Pedersen (red): Se min
 13. kjole! Samlerens Forlag 1998.
 14. Løbsk! I: 2021. Red: af Steen Christensen. Fremad 1996, pp. 32 – 41
 15. Børsens Markedsføringshåndbog: Holdninger i 90erne. Tendenser i det  Postindustrielle Informtionssamfund. Børsen 1995 24 pp.
 16. Børsens Markedsføringhåndbog: Fremtidens Forbrugere – fremtidens produkter. Børsen 1994 24pp
 17. Velfærdsopfattelse. En komparativ etnologisk analyse af velfærdssystemet i udvalgte europæiske lande. KIMMING 1995. 90 pp. Medforfatter: Mag. Scient. Karen Lisa Goldschmidt Salamon.
 18. Bingofolk, bridgefolk og squashfolk. I: Vision eller Virkelighed? En faktion om  netværkssamarbejdets muligheder. Red: Mette Bock. Fuhu 1993 pp. 61 – 69
 19. Skolens uddannelse og Fremtiden. I: Ungdomsuddannelserne i 90erne. Red: Ellen Bastholm. Krogh’s Forlag S/S 1991, pp. 112 – 129
 20. Unges livssyn i dagens Danmark- en religionspædagogisk og kristen udfordring I: Kulturens Ungdom. Kristendom, religion og livssyn i ungdomsuddannelserne. Løgumkloster 1991, pp. 21 – 39
 21. Fremtidens Dansker, Fremtidens Medarbejder og Fremtidens Forbruger. 3 artikler i:  Fremtidsorientering nr. 3 1990.
 22. Arbejdet, livet og karrieren. I: Fremtidsorientering nr. 6 1988 s. 11 -14.
 23. Folketiden – eller da kulturhistorien gik hjem. I: Historier i historien – historier om historien. En debatbog. Red. af Karen Schousboe og Lotte Hedeager. Akademisk Forlag, maj 1989.
 24. Godset og landsbyen – gården og jorden. Hjørnestene for fortidens og nutidens selvforståelse. I:  Historie og Samfund. Tidsskrift udg. af Dansk Historielærerforening, 1988.
 25. Panis et Circenses – Visuality and Orality in Medieval Denmark. I: The Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition. Vol. 8, nr. 1 Januar  1986 s. 10 -18.
 26. Literacy and Society in Medieval Denmark. I: Literacy and Society. Ed. by Karen Schousboe og Mogens Trolle Larsen. Akademisk Forlag 1989.
 27. Culture and History. The social Dynamics of Cultural Signification. Denmark 1400 – 1600. I: Ethnologia Scandinavica. A Jounal for Nordic Ethnology 1984, s. 5 -24.
 28. Godset og Landsbyen. I: Historie og samtid. 1988.
 29. Skrift, magtens teknologi? Skriftlige aktstykker og ejendomsretlige overførsler i Danmark år 1000 – 1550. I: Skrift og samfund. Temarapport nr. 1. Udgivet af Center for Sammenlignende Kulturforskning.
 30. Die älteren dänischen Anschreibebücher als Quelle für die Volkskunde. I: Ländliche  Anschreibe- und Tagebücher in Nordwesteuropa. Herausg. von Helmutt Ottenjahn und Günter Wiegelmann. 1982.
 31. Kistefæ. Opsparingens form og funktion hos 1700-årenes fæstebonde. I: Folk og Kultur, Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. 1981 s. 24 -42.
 32. Foldudbytte og Bondeøkonomi. I: Fortid og Nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Bd. XXVIII, hæfte 1. s. 35 -49. 1979.

Redaktionelt arbejde

 1. https://kulturhistorier.dk
 2. http://www.medieval.eu
 3. http://www.kirkenikobenhavn.dk, Kristendom & Kultur, Københavns Stifstidende 2004 – 2010
 4. Historier i historien – historier om historien. En debatbog. Red. af Karen Schousboe og Lotte Hedeager. Akademisk Forlag 1989.
 5. Tid & Tendenser. Et tidskrift om fremtidens levevis og livssyn. Udgivet af KIMMING 1997 – 1999
 6. Literacy and Society. Ed. by Karen Schousboe og Mogens Trolle Larsen. Akademisk Forlag 1989.
 7. Den Fynske Forbruger 1-4. 160 pp. Fyens Stiftstidende 1997. Forfattere: Stud scient. Tine Skak og stud. scient. Thomas Roland
 8. Boligdrømme. Hjemme hos 90’ernes 25 – 35-årige. Forfattet af Kirsten Maria Raahauge. KIMMING 1996

Upublicerede papers – foredrag

 1. Soll man es uns ansehen können? Vortrag am Nordisch Deutscher Kirchenkonvent 2003
 2. Orality as Ritual Manifestation. Paper presented at a workshop at Charism and Context. Global Lutheran Theology for the Future. 2002
 3. Sten Basse – Erik af Pommerns befuldmægtigede. En studie i senmiddelalderens livsformer og tankeverden. Upubliceret manus. 1988
 4. Images of Writing – The Work of a Late Medieval Artist, Adam van Düren. Upubliceret manus.1988
 5. Bondeøkonomi og livsformer i 1700-årenes Danmark. Upubliceret Magisterkonferens/Speciale 1980.